Obavještenje za klijente -

25.03.2020

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Ovim putem vam želimo ukazati da je zbog novonastale situacije izazvane pandemijom koronavirusa (Covid-19) povećana mogućnost zloupotrebe i prevare klijenata.

ASA Banka napominje da u svom poslovanju sa klijentima ne zahtjeva dostavljanje bilo kakvih ličnih podatak putem SMS poruka, Viber chata i drugih sredstava komunikacije, te se sva komunikacija sa klijentom odvija isključivo u podružnicama Banke od strane uposlenika Banke.

Banka upozorava svoje klijente da budu oprezni i da u slučaju bilo kakve sumnju u neregularnost prijave na kontakt telefon +387 33 586 870 ili e-mail adresu , a kako bi spriječili zloupotrebu situacije i eventualno nastanka štete po klijenta.

Vaša ASA Banka