Obavještenje za klijente -

02.09.2019

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente da će od 20.09.2019. godine u primjeni biti novi Opšti uslovi u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima.