Obavještenje za klijente - ASA BankaASA Banka Obavještenje za klijente - ASA Banka

10.05.2021

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će nova Odluka o kamatnim stopama u poslavanju sa fizičkim licima biti u primjeni od 25.05.2021.godine.

Vaša ASA Banka