Obavještenje za klijente -

15.06.2021

Obavještenje za klijente

Obaviještavamo klijente da će od 01.07.2021.godine biti u primjeni:

  • Opšti uslovi depozitnog poslovanja sa stanovništvom
  • Opšti uslovi poslovanja sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima
  • Opšti uslovi u poslovanju sa računima pravnih lica i samostalnih poduzetnika

ASA Banka