Obavještenje za klijente -

03.09.2021

Obavještenje za klijente

Poštovani,

ASA Banka d.d. Sarajevo od klijenata nikada ne traži dostavu brojeva platnih kartica za potrebe nagradne igre.

Ukoliko imate upite ove vrste molimo da javite na kontakt telefon + 387 33 652 888.

Savjetujemo da:

  • svoju platnu karticu nikada ne dajete drugim licima da je fotokopiraju ili da prepisuju podatke sa iste
  • da ne proslijeđujete fotokopiju kartice e-mailom ili drugim kanalima komunikacije
  • da ukoliko vršite online plaćanje kod trgovca uvijek provjerite da web stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https“, te da se koristi Card Guard aplikacija za zaštitu

Vaša ASA Banka!