Obavještenje za klijente -

15.11.2021

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 01.12.2021. godine na snazi biti:

  • nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima
  • nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa pravnim licima i samostalnim poduzetnicima
  • novi  Opšti uslovi u poslovanju sa računima pravnih lica i samostalnih poduzetnika
  • novi  Opšti uslovi u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima
  • nove Tarife naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima
  • nove Tarife naknada za proizvode i usluge u poslovanju sapravnim licima i samostalnim poduzetnicima

Vaša ASA Banka