Obavještenje za klijente -

28.02.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

povodom Dana nezavisnosti ASA Banka dd Sarajevo neće raditi 01.03.2022. godine (utorak).

Banka će poslovanje sa klijentima nastaviti 02.03.2022. (srijeda) sa uobičajnim radnim vremenom.

Sretan Dan nezavisnosti!

Vaša ASA Banka