Obavještenje za klijente -

29.03.2022

Obavještenje za klijente

Poštovani,

podsjećamo da ASA Banka d.d. Sarajevo nikada od svojih klijenata ne traži da dostave  lične i povjerljive podatke putem e-maila,vibera, SMS poruka ili društvenih mreža.

Također, Banka nikada ne traži  bilo kakav vid uplate ili uslovljavanja za realizaciju Western Union novčanog transfera.

Ukoliko ste imali upite ove vrste molimo da iste prijavite putem e-maila  ili na naš besplatni info broj 0800 20121.

ASA Banka d.d. Sarajevo!

Naša i snažna!