Obavještenje za klijente -

15.03.2024

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od 1.4.2024. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima i Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

Za više informacija i detaljan uvid, pogledajte dokumentaciju u nastavku:

Vaša ASA Banka