Obavještenje za klijente - izmjene Tarife i Opštih uslova u poslovanju sa računima, paketima i karticam za FL -

16.06.2022

Obavještenje za klijente – izmjene Tarife i Opštih uslova u poslovanju sa računima, paketima i karticam za FL

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od od 01.07.2022. godine u primjeni biti novi:

  • Opšti uslovi u poslovanju sa računima fizičkih lica, paketima proizvoda i usluga i kartičnim proizvodima
  • Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima

Vaša ASA Banka