Obavještenje za klijente – Nova tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima -

26.04.2023

Obavještenje za klijente – Nova tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od 11.05.2023. godine u primjeni biti nova Tarifa naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima. 

Vaša ASA Banka