Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima -

16.11.2020

Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima biti u primjeni od 02.12.2020. godine.

ASA Banka