Plaćanje računa za električnu energiju uspostavom trajnog naloga -

08.01.2018

Plaćanje računa za električnu energiju uspostavom trajnog naloga

Nove usluge ASA Banke

Plaćanje računa za električnu energiju uz manje brige

 

JP Elektroprivreda BiH i ASA Banka potpisale su Sporazum o ugovaranju i izvršavanju trajnih naloga. Ovaj sporazum podrazumijeva plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju od strane korisnika koji imaju aktivan tekući račun u ASA Banci, a po osnovu ugovorenog trajnog naloga.

Uspostavom ovog vida saradnje, obje kompanije još jednom potvrđuju fokusiranost na svoje klijente, kao i prepoznavanje potreba lokalnog stanovništva.

Pristupanje novim načinima plaćanja računa za električnu energiju je jednostavno, a ostvaruje se ugovaranjem trajnog naloga u korist Elektroprivrede BiH, u bilo kojoj poslovnici ASA Banke. Uz to, svi korisnici koji u periodu od 01.01.2018. do 01.01.2019. godine, aktiviraju uslugu e-račun i ugovore trajni nalog za plaćanje električne energije u ASA Banci, biće oslobođeni naknade za plaćanje putem trajnog naloga u trajanju od jedne godine od ugovaranja e-računa, tj. trajnog naloga. Promotivna akcija se odnosi i na klijente koji imaju već ugovorenu uslugu e-račun (od prije 01.01.2018.), kao i za klijente, korisnike e-računa, koji plaćaju putem trajnog naloga za druge potrošače, također registrirane na e-račun.

Potpisivanje sporazuma sa JP Elektroprivreda BiH još je jedan korak dalje u opredijeljenosti ASA Banke ka izgradnji parterskih odnosa sa domaćim kompanijama. Od sada, ugovaranjem trajnog naloga sa ASA Bankom, brigu o plaćanju računa za električnu energiju prepustite drugima, štedeći svoje vrijeme i novac.

Šta je e-račun?
Elektronski račun je sadržajno identičan papirnom računu, a stiže direktno na mail adresu što omogućava trajno arhiviranje i dostupnost. Svi zainteresirani korisnici koji još uvijek primaju papirni račun, a žele ga u elektronskoj formi, mogu se jednostavno registrirati putem portala www.epbih.ba

Podsjećamo da je za korisnike e-računa omogućen i povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto 15, koliko imaju korisnici sa papirnom dostavom računa.

Izborom elektronske dostave računa, kupci električne energije dobivaju bržu i sigurniju dostavu računa, te doprinose zaštiti životne sredine.