Zahtjev za odobrenje posebnih mjera -

03.04.2020

Zahtjev za odobrenje posebnih mjera

Obavještavamo cijenjene klijente da zahtjev za odobrenje posebnih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci, uzrokovane pojavom “Covid-19” možete preuzeti online klikom na:

Za detaljne instrukcije o načinu popunjavanja zahtjeva preuzmite uputstvo na ovom linku.

Banka će posebnu mjeru za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci provoditi putem sljedećih pristupa:

1. Pristup na portofolio osnovi za pravna lica

U cilju bržeg i jednostavnijeg procesa obrade zahtjeva, Banka će identifikovanim portfolio grupama uvesti moratorij kao posebnu mjeru za vrijeme trajanja pandemije COVID-19.

Portfolio grupe su one djelatnosti koje su direktno pogođene nastalom situacijom:

  • Pravna lica čija je djelatnost zatvorena po odlukama Federalnog štaba civilne zaštite
  • Pravna lica čija je primarna registrirana djelatnost: hotelijerstvo, turizam, ugostiteljstvo i transport

2. Pristup na portofolio osnovi za fizička lica

  • Uposlenici u pravnim licima koji su klijenti Banke i kojima se odobri neka od mjera predviđenih Odlukom FBA
  • Uposlenici pravnih lica čija je djelatnost zatvorena po odlukama Federalnog štaba civilne zaštite
  • Uposlenici pravnih lica čija je primarna registrirana djelatnost: hotelijerstvo, turizam, ugostiteljstvo i transport

U narednom periodu Banka zadržava pravo da formira dodatne portfolio grupe.

Sva fizička lica koja su identifikovana u sklopu ovih grupa će biti kontaktirana od strane Banke, a kako bi se obezbijedila saglasnost na uvedenu mjeru olakšice, ali i radi obrade potencijalnog zahtjeva na neku drugu mjeru predviđenu odlukom.

 Lica koja nisu saglasna sa uvedenim mjerama mogu tražiti isključenje iz mjere i postupanje po individualnom zahtjevu svakog klijenta.

3. Individualna osnova

Sva fizička lica se mogu samostalno obratiti popunjavanjem zahtjeva koji se nalazi na web stranici Banke. Nakon razmatranja zahtjeva, Banka će kontaktirati klijenta i ponuditi mu mjere za ublažavanje servisiranja obaveza prema Banci ukoliko:

  • nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog virusa COVID-19,
  • su klijentu značajno smanjena primanja,
  • u drugim slučajevima u kojima je kreditna sposobnost ugrožena zbog virusa COVID-19, a koji se mogu adekvatno argumentovati.

Banka neće odobravati posebne mjere klijentima banke, fizičkim osobama za koju nisu utvrđene promjene u platežnoj sposobnosti.

Molimo Vas da imate u vidu da će Banka razmotriti Vaš zahtjev u skladu sa Odlukom Agencije za Bankarstvo FBIH o posebnim mjerama koje se primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanim virusom COVID-19 .

Asa banka će sve dalje informacije i eventualne dopune objavljivati kontinuirano putem  web stranice www.www.asabanka.ba,  kao i drugim digitalnim kanalima komunikacije.