ASA Banka predstavila novu imidž kampanju „Naša i snažna” -

19.04.2017

ASA Banka predstavila novu imidž kampanju „Naša i snažna”

Stvaramo nove vrijednosti i doprinosimo razvoju bh. privrede

U toku 2016. godine uspješno je završen proces pripajanja Moja Banke Investiciono-komercijalnoj banci Zenica i stvorena je domaća banka – ASA Banka.

Novi naziv rezultat je promjene vlasničke strukture i nastavak procesa stvaranja jake domaće banke, gdje djelujemo u okviru vodećeg poslovnog sistema ASA Prevent grupacije. Uz podršku Grupacije i spoja dugogodišnje bankarske tradicije i snage modernog poslovanja, imamo za cilj da doprinesemo razvoju privrede i društvene zajednice u BiH.

Uprava - ASA Banka

Važan dio procesa je i rebranding Banke, u svrhu jačanja korporativnog identiteta, te je danas na održanoj konferenciji ASA Banka predstavila i novu imidž kampanju ”Naša i snažna”. Prva imidž kampanja slikovito komunicira vrijednosti za koje ćemo se zalagati i predstavljati na tržištu.

Korporativni slogan Banke ”Naša i snažna” najbolje opisuje šta želimo značiti na tržišu. ASA Banka je naša, domaća banka, koja samim tim najbolje razumije potrebe svojih klijenata, te predstavlja stabilnog i sigurnog poslovnog partnera. ASA Prevent grupacija, kao kompanija koja postavlja standarde modernog poslovanja, daje nam potrebnu snagu i sigurnost u našem opredjeljenju za razvoj privrede i društvene zajednice. Kroz našu novu imidž kampanju želimo prikazati odlučnost da ASA Banka ne bude još jedna banka u nizu, sa klasičnim floskulama i nerealnim obećanjima” – izjavio je Samir Mustafić, direktor Banke i predsjednik Uprave.

Kroz modernu i iskrenu komunikaciju šaljemo jasnu poruku da je za nas BiH više od tržišta, tu živimo i poslujemo zajedno sa svojim klijentima.

Iako smo prošli kroz zahtjevan proces spajanja dvije banke, uspješno smo završili proteklu poslovnu godinu. Imamo podršku našeg većinskog vlasnika, ASA Prevent grupacije, u namjeri da stvorimo siguran i snažan brend, domaće banke, koja će biti u službi bh. privrede i stanovništva. Svi finansijski pokazatelji govore da imamo potrebne predispozicije da napravimo odličan rezultat na tržištu” – rekao je Edin Mujagić, Izvršni direktor (CFO, CRO) i član Uprave .

Klijentima nudimo proizvode i usluge u skladu sa savremenim trendovima modernog bankarstva, a procesom spajanja proširena je mreža poslovnica i bankomata u BiH.

Snaga ASA Banke temelji se na domaćem kapitalu, zapošljavanju i pružanju podrške razvoju privrede i društvenoj zajednici u kojoj poslujemo. Uz kvalitetne usluge, povjerenje i sigurnost, stvaramo pozitivno poslovno okruženje, te pristup klijentima baziran na partnerskom odnosu u kojem zaposlenici Banke  imaju i veoma važnu savjetodavnu ulogu” – izjavio je Jasmin Spahić, Izvršni direktor (COO) i član Uprave.

Kao domaća banka, spojem 60 godina duge bankarske tradicije i snage modernog poslovanja, u narednom periodu jačat ćemo domaći bankarski sektor i doprinijeti razvoju privrede i unapređenju životnog standarda u BiH.