Izmjena referentne kamatne stope -

15.06.2018

Izmjena referentne kamatne stope

Obavještavamo klijente da će sa 30.06.2018. godine doći do izmjene referentne kamatne stope na kreditne i depozitne proizvode sa administrativno promjenjivom kamatnom stopom.

Na dan 31.03.2018. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 0,983%, što predstavlja referentnu kamatnu stopu i ista će biti korištena kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite, prekoračenja po tekućem računu i depozite ugovorene sa administrativno promjenjivom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2018. do 30.06.2019. godine.