Obavijest za klijente o izmjeni radnog vremena tokom praznika -

29.12.2022

Obavijest za klijente o izmjeni radnog vremena tokom praznika

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da povodom obilježavanja međunarodnog praznika Nove godine radno vrijeme svih Podružnica i Isturenih šaltera Banke će biti skraćeno na dan 30.12.2022. godine (petak) do 12:00 sati, dok je 31.12.2022. godine (subota) neradni dan za sve Podružnice i Isturene šaltere Banke.

Srijeda, 04.01.2023. godine je redovan radni dan za sve Podružnice i Isturene šaltere Banke.

U nastavku informacije o prijemu realizacija platnih naloga tokom praznika:

Unutrašnji platni promet / UPP

Papirni nalozi:

 • Svi platni nalozi pravnih lica u UPP-u primljeni 30.12.2022. godine do 10:00 sati bit će procesirani isti dan.
 • Svi platni nalozi pravnih lica primljeni 30.12.2022. godine nakon 10:00 sati bit će izvršeni narednog radnog dana odnosno 04.01.2023. godine
 • Svi platni nalozi fizičkih lica bit će izvršeni do kraja radnog dana poslovnica 30.12.2022. godine tj. do 12:00 sati.

Elektronski nalozi:

 • Platni nalozi UPP u ELBA/Halcom na dan 30.12.2022. godine koji budu uneseni do 11:00 sati bit će izvršeni isti dan.
 • Nakon 11:00 sati ELBA/Halcom će biti neaktivna do 04.01.2023. godine. Nalozi se će biti procesirani prvi naredni radni dan u Novoj godini, 04.01.2023. godine, kada će ELBA/Halcom ponovo biti aktivna.

Vanjski platni promet / VPP

Papirni nalozi:

 • Svi platni nalozi (fizičkih i pravnih lica) VPP-a primljeni 28.12.2022.g. sa valutom T+2, odnosno 29.12.2022. godine do 14:00 sati sa valutom T+1, bit će procesirani zaključno sa 30.12.2022. godine.
 • Svi platni nalozi (fizičkih i pravnih lica) VPP-a primljeni 29.12.2022. godina nakon 14:00 sati bit će primljeni s pečatom 04.01.2023. godine

Elektronski nalozi:

 • Platni nalozi VPP u ELBA/Halcom na dan 30.12.2022. godine koji budu unešeni do 11:00 sati bit će izvršeni isti dan.
 • Nakon 11:00 sati ELBA/Halcom će biti neaktivna do 04.01.2023. godine. Nalozi će biti procesirani prvi naredni radni dan u Novoj godini, odnosno 04.01.2023. godine, kada će ELBA/Halcom ponovno biti aktivna.

Kartične operacije

Kartične operacije će se sve do petka, 30.12.2022. godine primati zahtjeve za izradu kartica i generisati file za produkciju do 14.00 sati toga dana. Prvi sledeći radni dan, 04.01.2023. godine šalje se perso file BamCard, za izradu kartica

Kreditna administracija

a)    Plasmani stanovništva:

–       Zadnji dan za puštanje kredita fizičkim licima je četvrtak, 29.12.2022. godine;

–       Na dan 30.12.2022. godine  krediti se mogu puštati isključivo do 10 h.

b)    Plasmani pravnih lica:

–     Zadnji dan za puštanje kredita iz segmenta Poduzetničkog i Korporativnog bankarstva u iznosima do je 29.12.2022. godine. Isplate 30.12. se mogu puštati isključivo do 10 h.

c)    Garancije/Akreditivi – izdavanje do četvrtka  29.12.2022. godine.

Procesni centar:

 • Prijem novih zahtjeva za kreditni prijedlog/aplikacije  do 29.12.2022
 • Izrada ugovorne dokumentacije  30.12.2022 do 12h

Administriranje računa

Prijem zahtjeva u vezi administriranja računa vršiti će se 30.12.2022 do 12h

Molimo vas da svoje obaveze u poslovanju sa Bankom planirate u skladu sa ovim obavještenjem.

Svim našim klijentima i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu Novu godinu.

Vaša ASA Banka