Obavještenje o sazivanju XLIV redovne sjednice Skupštine dioničara -

30.05.2020

Obavještenje o sazivanju XLIV redovne sjednice Skupštine dioničara

Skupština dioničara ASA Banka d.d. Sarajevo saziva se za dan 30.06.2020. godine, sa početkom u 11:00 sati u sjedištu Banke, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25 u Sarajevu.