Obavještenje za klijente -

26.02.2021

Obavještenje za klijente

Poštovani klijenti,

povodom Dana nezavisnosti ASA Banka dd Sarajevo neće raditi 01.03.2021. godine (ponedjeljak).

Banka će poslovanje sa klijentima nastaviti u utorak 02.03.2021. sa uobičajnim radnim vremenom.

Sretan Dan nezavisnosti!

Vaša ASA Banka !