Obavještenje za klijente -

08.04.2021

Obavještenje za klijente

Obavještavamo klijente ASA Banke da im je na usluzi novi bankomat u Kladnju.
Bankomat se nalazi na adresi XVI Muslimanske brigade bb – BINGO Hipermarket.

Bankomat u Ključu je premješten na novu adresu, Branilaca BiH br. 83 – Shopping centar TEMPIC-FA.

Napominjemo da je ASA Banka članica BH Mreže bankomata, te ukoliko ste vlasnici kartica drugih Banaka iz BH Mreže ( Bosna Bank International (BBI), Vakufska banka, Privredna banka Sarajevo (PBS) i Union banka ) možete podizati gotovinu na bankomatima ASA Banke, bez naknade.

Vaša ASA Banka