Obavještenje za klijente – Nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima - ASA BankaASA Banka Obavještenje za klijente – Nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima - ASA Banka

14.11.2022

Obavještenje za klijente – Nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Obavještavamo Vas da će od od 01.12.2022. godine biti u primjeni nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

Vaša ASA Banka