Obavještenje za klijente - Sigurno upravljanje finansijama putem digitalnih servisa -

01.05.2023

Obavještenje za klijente – Sigurno upravljanje finansijama putem digitalnih servisa

U posljednjem periodu primjećeno je da se sve češće koriste phishing kampanje prema klijentima elektronskog i mobilnog bankarstva.

E-mail, SMS ili Viber poruka sumnjivog sadržaja koja Vas upućuje da slijedite link sadržan u poruci je tipičan primjer phishing kampanje koja ima za cilj  krađu vaših finansijskih podataka, poput podataka sa  bankovne kartice, PIN-a ili lozinki za pristup mobilnom/elektronskom  bankarstvu.

Molimo vas za dodatni oprez kako biste svoje lične podatke zaštitili od trećih lica koji se lažno predstavljaju u ime ASA Banke. Ta lica krivotvore ime i adresu pošiljaoca zloupotrebljavajući brand i vizuelni identitet Banke.

Podsjećamo da ASA Banka NIKADA od svojih klijenata NE TRAŽI putem telefona, e-maila, SMS-a, Vibera i društvenih medija lične podatke, podatke o karticama, te PIN i lozinke za pristup digitalnim servisima.
Prepoznajte na vrijeme pokušaj prevare i na siguran način upravljajte svojim finansijama putem digitalnih servisa. 

Korisni savjeti za korištenje kartica ASA Banke

1.Novu karticu potpišite odmah po primanju na predviđenom mjestu na poleđini kartice.
2.PIN kod zapamtite ili čuvajte zapisan, ali nikako ne u blizini kartice kako biste spriječili zloupotrebu u slučaju gubitka ili krađe kartice.
3.Pri plaćanju karticom u restoranu ili u drugim objektima gdje kasa nije u neposrednoj blizini, ni u kom slučaju karticu ne trebate davati trećem licu, nego uvijek zahtijevati da lično izvršite plaćanje.
4.Platnu karticu nikako nemojte davati nikome da je fotokopira ili da prepisuje podatke sa nje.
5.Nikada ne šaljite fotokopiju kartice e-mailom/viber-om.
6.Prilikom unosa PIN koda iz sigurnosnih razloga slobodnom rukom prekrijte tastaturu.
7.Prije upotrebe bankomata obratite pažnju na izgled bankomata. Ukoliko uočite neke dodatne uređaje ili oštećenja na bankomatu, obratite se zaposlenima u Podružnici ASA Banke.
8.Kada uspješno završite transakciju, odložite novac, karticu i slip i tek tada se udaljite od bankomata.
9.Prilikom online korištenja kartica preporučujemo upotrebu web stranica koje imaju zagarantovani nivo zaštite.
10.Nikada ne unosite PIN kod prilikom kupovine putem interneta, banke nikada neće tražiti dostavljanje PIN koda.
11.Prilikom plaćanja na internetu provjerite da li web stranica na kojoj se vrši plaćanje počinje sa „https”.
12.Uvijek pročitajte sva obavještenja i poruke koje se pojave na ekranu prije samog plaćanja.
13.Ne preporučuje se korištenje kartice za plaćanja na nepoznatim web stranicama igara na sreću, kao ni na web stranicama za odrasle.
14.Preporučujemo vam da izbjegavate online kupovine sa dijeljenih računara (npr. internet caffei).
15.Prilikom kupovine na internetu obratite pažnju na simbol katanca pored web adrese. Ukoliko je označen crvenom bojom ili ukoliko pretraživač izbaci upozorenje da certifikat nije validan, nikako nemojte unositi podatke o svojoj platnoj kartici.
16.Obavezni ste poduzeti sve zaštitne mjere i osigurati vašu karticu.
17.Ne smijete dati karticu ili njen broj bilo kojoj trećoj osobi osim u svrhu transakcije.

Ukoliko uočite bilo koju nepravilnost molimo Vas  da odmah i bez odgode prijavite slučaj Banci na    ili telefonskim pozivom 0800 2 0070.