Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima -

13.02.2021

Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima biti u primjeni od 01.03.2021. godine.

Nova Odluka o kamatnim stopama u poslovanju sa pravnim licima i samostalnim poduzetnicima u primjeni je od 20.04.2021. godine.

Vaša ASA Banka