Izmjena radnog vremena -

17.02.2017

Izmjena radnog vremena

Cijenjeni klijenti, obavještavamo vas da je došlo do izmjene radnog vremena Poslovnica/Isturenih šaltera ASA Banke.

Informaciju za svaku poslovnu jedinicu, prema abecednom redu, pronađite u nastavku:

Naziv Poslovnice/Isturenog šaltera Adresa i grad Radno vrijeme ponedjeljak-petak Radno vrijeme subota
Poslovnica Busovača Branitelja domovine bb, Busovača 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Cazin Cazinskih brigada 24, Cazin 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Centar S.H. Muvekita 10, Sarajevo 08:00-18:00 08:00-14:00
Istureni šalter Crkvice Aleja šehida 19, Zenica 08:30-16:30 neradni dan
Poslovnica Goražde Sinana Paše Sijerčića bb, Goražde 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Jelah Braće Kotorića 16, Jelah 08:00-16:00 neradni dan
Poslovnica Kakanj Alije Izetbegovića bb, Kakanj 08:00-16:00 08:00-12:00
Istureni šalter Maglaj Ilijasa Smailagića 1, Maglaj 08:00-16:00 neradni dan
Poslovnica Mostar Kralja Petra Krešimira IV 8a , Mostar 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Novi grad Trg međunarodnog prijateljstva 25, Sarajevo 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Novo Sarajevo Kolodvorska  5, Sarajevo 08:00-16:00 08:00-12:00
Istureni šalter Titova Londža 88, Zenica 08:00-16:00 neradni dan
Poslovnica Tuzla Univerzitetska 16, Tuzla 08:00-16:30 08:00.13:00
Istureni šalter Velika Kladuša Nurije Pozderca 1, Velika Kladuša   08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Visoko Alije Izetbegovića 10A, Visoko 08:00-16:00 neradni dan
Poslovnica Visoko  Branilaca bb, Visoko 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Zavidovići Safvet bega Bašagića 7, Zavidovići 08:00-16:00 08:00-12:00
Poslovnica Zenica Trg BiH 1, Zenica 08:00-17:00 08:00-12:45
Istureni šalter Žepče Ulica prva bb, Žepče 08:00-16:00 neradni dan