Sefovi - ASA Banka
SEFOVI

Brigu prepustite nama

Preuzmite zahtjev

Sefovi

Sef je pretinac čeličnog ormara ili poseban sef u posebno čuvanom i zaštićenom prostoru Banke, koji Banka iznajmljuje korisnicima uz naknadu.
Banka nudi korisnicima više vrsta/veličina sefova: veliki, srednji i mali
Sefove za čuvanje vrijednosnih predmeta, hartija od vrijednosti i raznih dokumenata, Korisnik može zakupiti u Podružnicama Banke.

LOKACIJE SEFOVA:

Poslovnice ASA Banke d.d. Sarajevo u kojima možete zakupiti sef su:

  • Podružnica Novo Sarajevo, Kolodvorska 5, 71000 Sarajevo
  • Podružnica Centar, S.H. Muvekita 10, 71000 Sarajevo
  • Podružnica Tešanj- Osmana Pobrića bb, 74260 Tešanj
  • Podružnica Zenica 2 – Maršala Tita 28, 72000 Zenica
  • Podružnica Sanski Most – Hasana Kikića 10, 79260 Sanski Most
  • Podružnica Bihać – V. Korpusa 3, 77000 Bihać
  • Poslovnica Stari Grad – Štrossmajerova 3, 71000 Sarajevo

Uslovi zakupa

 

  • Punoljetno fizičko lice – uz mogućnost davanja punomoći drugom fizičkom licu za upotrebu sefa;
  • Pravno lice, odnosno jedno opunomoćeno lice za rukovanje sefom.
ZAKUP NA PERIOD DO 3 MJESECA
Mali sefovi 45,00KM
Mali sefovi II 50,00KM
Srednji sefovi 55,00KM
Srednji sefovi II 65,00KM
Veliki sefovi 75,00KM

 

ZAKUP NA PERIOD OD 4 DO 6 MJESECI
Mali sefovi 65,00KM
Mali sefovi II 75,00KM
Srednji sefovi 85,00KM
Srednji sefovi II 105,00KM
Veliki sefovi 115,00KM

 

ZAKUP NA PERIOD OD 7 DO 12 MJESECI
Mali sefovi 90,00KM
Mali sefovi II 115,00KM
Srednji sefovi 135,00KM
Srednji sefovi II 155,00KM
Veliki sefovi 170,00KM