Plaćanje računa za el. energiju uspostavom trajnog naloga
TRAJNI NALOG

Plaćanje računa za električnu energiju uspostavom trajnog naloga

PREUZMITE ZAHTJEV

Posebna vrsta trajnog naloga za klijente Banke

JP Elektroprivreda BiH i ASA Banka potpisale su Sporazum o ugovaranju i izvršavanju trajnih naloga. Ovaj sporazum podrazumijeva plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju od strane korisnika koji imaju aktivan tekući račun u ASA Banci, a po osnovu ugovorenog trajnog naloga.

 

Korisnici

Svi klijenti koji redovna mjesečna primanja (plata/penzija) ostvaruju putem tekućeg računa otvorenog u ASA Banci.

 

Benefiti za klijenta

Ugovaranjem posebne vrste trajnog naloga štedite svoje vrijeme i novac izbjegavajući čekanje u redovima na naplatnim mjestima JP Elektroprivreda, poštama, bankama koje nemaju ovu vrstu usluge, a kako biste platili račun.

 

Gdje se može ugovoriti trajni nalog?

Trajni nalog u korist JP Elektroprivreda BiH može se ugovoriti u bilo kojoj poslovnici ASA Banke. Dovoljno je da klijent popuni potrebne podatke i potpiše Ugovor.

Klijent/korisnik treba imati primjerak računa za električnu energiju kako bi se evidentirala jedinstvena šifra potrošača prilikom ugovaranja trajnog naloga.

Naknada

Od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine svi klijenti/korisnici, koji ugovore trajni nalog i aktiviraju uslugu e-račun za plaćanje električne energije u ASA Banci, biće oslobođeni naknade za plaćanje putem trajnog naloga u trajanju od jedne godine od datuma ugovaranja trajnog naloga, odnosno e-računa.