A’vista račun - ASA Banka
A’vista račun

Sigurnost u rukama

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

A’vista štedni račun je račun kojim Vlasnik slobodno raspolaže u visini raspoloživog iznosa sredstava na računu i putem kojeg može vršiti:

 • uplate, 
 • isplate, 
 • primitak doznaka iz redovnih i povremenih primanja (ino penzije, doznake i sl.), 
 • plaćanja interno ili prema trećim licima, a putem davanja direktnog naloga Banci ili
 • korištenjem nekih od instrumenata raspolaganja računom kao što je trajni nalog.

Karakteristike

 • Fizička lica – sve kategorije klijenata,
 • KM, EUR, USD i ostala valuta sa kursne liste Banke,
 • Vlasnik A’vista računa može raspolagati sredstvima u visini raspoloživog iznosa.

POGODNOSTI:

 • A’vista štedni račun je račun čija sredstava su Vam uvijek dostupna u visini raspoloživog iznosa
 • Neograničen broj uplata i isplata,
 • Bez naknade za otvaranje računa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Zahtjev za otvaranjem računa 
 • Lična karta/Pasoš – kopija dokumenta; originalan dokument se prilaže na uvid
 • Prijavnica prebivališta
 • Dokument o izvorima (porijeklu) sredstava za planirane uplate na račun

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.