A’vista račun -ASA Banka A’vista račun -
A’vista račun

Sigurnost u rukama

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

A’VISTA RAČUN

Fleksibilna i uvijek dostupna sredstva

A’vista štedni račun je račun čija sredstava su Vam uvijek dostupna u visini raspoloživog iznosa.

Karakteristike

  • Fizička lica – sve kategorije klijenata,
  • KM, EUR, USD i ostala valuta sa kursne liste Banke,
  • Vlasnik A’vista računa može raspolagati sredstvima u visini raspoloživog iznosa.

POGODNOSTI:

  • Neograničen broj uplata i isplata,
  • Bez naknade za otvaranje računa.

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.