Dječiji štedni račun - ASA Banka
Dječiji štedni račun

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dječiji štedni račun

Poseban štedni račun po viđenju u KM ili EUR valuti, namijenjen djeci do navršenih  18 godina starosti na koji se uplaćuju sredstva dječije štednje, a koji Banka otvara na ime maloljetne fizičke osobe/vlasnika računa zastupane po zakonskom zastupniku/staratelju.

Jedno dijete može imati samo 1 (jedan) avista dječiji štedni račun u valutama KM ili EUR.

POGODNOSTI:

  • Neograničen broj uplata i isplata,
  • Bez naknade za otvaranje racuna

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Zahtjev za otvaranjem računa,
  • Rodni list maloljetnog lica
  • Lična karta/pasoš zakonskog zastupnika i/ili staratelja
  • Prijavnica prebivališta,
  • Dokument o izvorima (porijeklu) sredstava za planirane uplate na račun

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.