LOMBARDNI KREDIT

Dvostruka korist

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Lombardni kredit

Gotovinski krediti na osnovu depozita

Gotovinski kredit na osnovu depozita namijenjen je fizičkim licima sa redovnim mjesečnim primanjima. Kredit je obezbijeđen 100% namjenskim depozitom, u visini odobrenog kredita, koji se vodi na računu za posebne namjene u Banci.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima,
 • Banka odobrava gotovinski kredit na osnovu depozita do visine depozita.

 

MODEL A – kratkoročni kredit – KOLATERAL 100% NEKAMATONOSNI DEPOZIT

 • Iznos kredita:
  Banka odobrava gotovinski kredit na osnovu depozita do visine depozita.
 • Rok otplate: do 1 godine
 • Vrsta kamatne stope: Fiksna kamatna stopa
 • EKS: 4,49%
  EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne
  troškove koji ulaze u izračun EKS-a
 • Zatezna kamata: 14%
 • Kamatna stopa na kredit: 1,50% p.a. fiksno
 • Kamatna stopa na depozit: 0%

 

MODEL B – dugoročni kredit – KOLATERAL 100% NEKAMATONOSNI DEPOZIT

 • Iznos kredita:
  Banka odobrava gotovinski kredit na osnovu depozita do visine depozita.
 • Rok otplate: do 10 godina
 • Vrsta kamatne stope: Fiksna kamatna stopa
 • EKS: 3,45%
  EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne
  troškove koji ulaze u izračun EKS-a
 • Zatezna kamata: 14%
 • Kamatna stopa na kredit: 3,00% p.a. fiksno
 • Kamatna stopa na depozit: 0%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa,
 • Rok otplate do 10 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.