Tekući račun - ASA Banka
Tekući račun

Račun po Vašoj mjeri

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Tekući račun

Tekući račun je poseban poslovni račun koji Banka otvara domaćem ili stranom fizičkom licu sa stalnim prebivalištem na teritoriji BiH.

Karakteristike

 • uplata ličnih primanja (plata, penzija i sl.), naknada i ostalih uplata (lične uplate, uplate trećih lica i sl.),
 • prenos sredstava sa drugih računa (kreditnih i depozitnih),
 • Isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu i odobrenog prekoračenja,
 • račun u KM valuti.

POGODNOSTI:

 • Otvaranje računa, bez naknade, u samo nekoliko minuta;
 • Pregled stanja po računu putem izvoda;
 • Plaćanje putem mBanking-a, uz prethodno ugovorenu uslugu;
 • Jednostavno ugovaranje prekoračenja po tekućem računu;
 • SMS o stanju na tekućem računu, uz prethodno ugovorenu uslugu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Lična karta / pasoš (za nerezidente)
 • CIPS prijavnica
 • Popunjen zahtjev

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.