Zamjenski kredit - ASA Banka
ZAMJENSKI KREDIT

Mijenjam za bolju budućnost

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Zamjenski kredit

Jer nudimo više

Gotovinski kredit za refinansiranje postojećih obaveza u Banci i obaveza u drugim finansijskim institucijama.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate(uz mogućnost grace perioda), koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  do 50.000,00 KM.
 • Rok otplate:
  do 10 godina (uz mogućnost grace perioda)
 • Vrsta kamatne stope:
  Kamatna stopa na kredite do 5 godina je fiksna
  Kamatna stopa za kredite preko 5 godine je promjenjiva vezana za 12M EURIBOR.
 • EKS:  8,74%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 7,09% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak polise osiguranja (Paket 1 ASA Central osiguranje) u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata:  U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

 

Zamjenski kredit Kamatna stopa
Do 10 godina od 3,79% do 5,69%

POGODNOSTI

 • Objedinjavanja svih obaveza u jednu ratu,
 • Maksimalan iznos do 50.000,00 KM
 • Rok otplate do 10 godina,

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.