Zamjenski kredit - ASA BankaASA Banka Zamjenski kredit - ASA Banka
ZAMJENSKI KREDIT

Mijenjam za bolju budućnost

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Zamjenski kredit

Jer nudimo više

Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza u drugim finansijskim institucijama (kredit, kreditne kartice, odobrena prekoračenja po računu…).

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
 • Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza u drugim bankama finansijskim institucijama (kredit, kreditne kartice, odborena prekoračenja i sl.)
 • Iznos kredita:
  do 50.000,00 KM.
 • Rok otplate:
  do 10 godina (uključujući grace period do 12 mjeseci)
 • Vrsta kamatne stope:
  Promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 6,47%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 4,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak polise osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće.
 • Zatezna kamata: 14%

 

Zamjenski kredit Kamatna stopa
Do 10 godina od 4,49% do 5,49%

POGODNOSTI

 • Objedinjavanja svih obaveza u jednu ratu,
 • Maksimalan iznos do 50.000,00 KM
 • Rok otplate do 10 godina,

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.