Customer Desk i FX proizvodi - ASA Banka
Customer Desk i FX proizvodi

Jer želim više

KURSNA LISTA

Customer Desk

Customer Desk je usluga kupoprodaje stranih valuta (osim EUR za KM i obratno) za račun klijenta po aktuelnim kursevima na finansijskim tržištima. Klijent ugovara kupoprodaju valuta po trenutno važećim tržišnim uslovima bez obzira na uslove definisane internom kursnom listom ili nekim drugim dokumentom Banke.

Spot transakcije – FX SPOT

Promptna kupoprodaja (spot transakcije) podrazumijeva kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu sa rokom dospijeća do dva radna dana po kursu konverzije ugovorenom u skladu sa trenutno važećim tržišnim uslovima i bez dodatnih troškova konverzije (provizije/naknade za konverziju).

Ovim proizvodom klijent realizuje kupoprodaju valuta po uslovima povoljnijim od onih koji su definisani na internoj kursnoj listi Banke.

Terminske transakcije – FX FORWARD

Terminska kupoprodaja (forward transakcije) podrazumijeva kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu sa rokom dospijeća dužim od dva radna dana. Ovaj proizvod predstavlja instrument zaštite klijenta od valutnog rizika zbog mogućeg porasta/pada deviznog kursa, budući da se kurs kupovine ili prodaje strane valute fiksira po trenutno važećim tržišnim uslovima sa namjerom izvršenja transakcije na tačno definisan datum u budućnosti. Dogovoreni devizni kurs na ovaj način ne predstavlja prognozu kursa u budućnosti valuta koje su predmet kupovine/prodaje.

Ovim proizvodom klijent osigurava kurs za planirana buduća devizna plaćanja odnosno planirane buduće devizne prilive.

Uslovi za obavljanje transakcija:

 

Prednosti korištenja Customer Deska:

  • Kupovina ili prodaja za sve vodeće svjetske valute koje se nalaze na kursnoj listi CBBH
  • Povlašteni kurs uglavnom značajno povoljniji od zvaničnog kursa na kursnoj listi Banke
  • Klijent ne plaća proviziju/naknadu za kupovinu ili prodaju deviza
  • Transakcija se zaključuje na brz i jednostavan način (putem telefona ili email-a)


Za sve dodatne informacije i objašnjenja stojimo Vam na raspolaganju svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 16:00.

E-mail:
Tel: 033 586 834; 033 586 831