Elektronsko bankarstvo - eBanking
ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Mi cijenimo Vaše vrijeme

INTERNET BANKARSTVO

Elektronsko bankarstvo

Elektronsko bankarstvo je usluga Banke namijenjena domaćim pravnim licima i samostalnim poduzetnicima – Klijentima Banke, koji imaju otvorene transakcijske i devizne račune u statusu Aktivan u Banci i koji žele poslovati putem usluge Elektronskog bankarstva.
Elektronsko bankarstvo omogućava klijentu direktno obavljanje i pregled finansijskih transakcija i stanja računa.

Pogodnosti:

 • Plaćanja u zemlji,
 • Ino plaćanja,
 • Uvid u stanje po računima,
 • Pregled prometa po računima,
 • Preuzimanje izvoda sa računa,
 • Uvid u kursnu listu Banke.

Dokumentacija

 • Obrazac EB1: Zahtjev za odobrenje upotrebe usluge Elektronskog bankarstva,
 • Obrazac EB2 (CA1): Generalna narudžbenica za izdavanje certifikata ,
 • Obrazac EB3 (CA2): Zahtjev za dodjelu ovlaštenja i Zahtjev za dobijanje digitalne potvrde  ovlaštenog lica (za svaku osobu koja se ovlašćuje po jedan popunjen obrazac).

Želite EBB?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.