Devizni račun - ASA Banka
RAČUNI

Siguran potez

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Devizni račun

Na deviznom računu klijenta vode se sredstva u stranim valutama. Na ovom računu evidentiraju se priliv i odliv deviznih sredstava po osnovu izvoza, uvoza roba i usluga u zemlji i inostranstvu.
 

Karakteristike

  • Multivalutni računi (EUR, USD, CHF i ostale valute),
  • Bez minimalnog i maksimalnog iznosa.

Pogodnosti

  • Otvaranje računa bez naknade,
  • Slanje izvoda e-mailom bez naknade,
  • Devizne doznake iz inostranstva – prilivi obrađuju se odmah po prijemu, uz odobrenje računa klijenta sa valutom odobrenja bančinog računa kod ino banke na koju je stigao priliv,
  • Nalozi se izvršavaju sa valutom 48 sati, s tim da postoji mogućnost da klijent traži od Banke da valuta izvršenja bude 24 sata ili isti dan.

Želite EBB?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.