FAQ Pravni subjekti - ASA Banka

Često postavljana pitanja

PRAVNA LICA I SAMOSTALNI PODUZETNICI

Preuzmite obrazce sa potrebnom dokumentacijom u Banci ili na web-u i dostavite nam je.
Karton deponovanih potpisa može se preuzeti na web-u Banke i popuniti (otvoreni PDF) ali se isti mora predati u poslovnicu u kojoj se račun otvara.
Naloge možete slati i unositi 24 sata, s tim da se knjiženja naloga vrše sljedećom dinamikom:
Nalozi primljeni u unutrašnji platni promet obrađuju se isti dan u sljedećim slučajevima:

  • nalozi primljeni do 13:00 za realizaciju sistemom Žiro kliringa na druge banke, a nalozi primljeni do 15:30 za realizaciju sistemom RTGS-a (hitni nalozi) na druge banke
  • nalozi primljeni do kraja radnog vremena poslovnice u koje su predati, a za realizaciju u korist računa unutar Banke

Svi nalozi koji su zaprimljeni nakon predhodno navedenog vremena biti će realizovani prvi naredni radni dan.

  • · za ino platni promet od 8:00 – 12:00 i konverziju od 8:00 – 16:00
Uvrštavanjem na karton deponovanih potpisa fizičkog lica kojeg želite ovlastiti
Da, možete. Potrebna Vam je pristupnica, izvoz certifikata, fotokopija lične karte ovlaštenog lica.
Da, možete. Potrebna Vam je pristupnica, izvoz certifikata, fotokopija lične karte ovlaštenog lica.
Popuniti Obrasce Banke za aktivaciju usluge. Obrasce možete preuzeti na web stranici Banke.
Kroz HALCOM imate opciju pregled sredstava na dan i uvid u svaku promjenu na računu, jer se stanja klijenata ažuriraju sa svakom promjenom.