Najveća mreža mjenjačnica u BiH

OVLAŠTENI MJENJAČ BH POŠTA

Najšira mreža
mjenjačkih mjesta u BiH

„JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo ovlašteni je mjenjač za kupovinu i prodaju valuta ASA Banke.

Šta znači partnerstvo ASA Banke i JP BH Pošta?
Partnerstvo domaćih kompanija znači da brzo i lako možete doći do svake valute. Osim u poslovnim jedinicama Banke, uslugu otkupa i prodaje efektivnog stranog novca možete izvršiti i u zavidnih 220 poslovne jedinice BH Pošte.

 

GDJE SVE MOŽETE RAZMIJENITI NOVAC U BIH?

Pronađite Vama najbližu mjenjačnicu

Ukucajte naziv mjesta i pronađite jednu od 220 mjenjačnice BH Pošte na teritoriji BiH.

LOKACIJA ADRESA PON – PET SUBOTA NEDJELJA
Sarajevo Obala Kulina bana 8 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Sarajevo Maršala Tita 12 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Ćemaluša bb 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 9:00 – 17:00
Sarajevo Patriotske lige 40 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Braće Begić 1 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Višnjik 40 8:00 -15:00 8:00 -13:00 neradni dan
Sarajevo Zmaja od Bosne 88 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Sarajevo Ložionička 16 9:00 -20:00 9:00 -20:00 neradni dan
Sarajevo Put života bb 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Sarajevo Grbavička 1 9:00 – 16:00 9:00 – 13:00 neradni dan
Sarajevo Behdžeta Mutevelića 2c 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Džemala Bijedića 37 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Muhameda ef.Pandže bb 8:30 – 16:30 neradni dan neradni dan
Sarajevo Safvet bega Bašagića bb 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Ćurčiluk mali 2 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00 neradni dan
Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 9:00 – 15:45 9:00 – 15:45 neradni dan
Sarajevo Sarači 50 10:30 – 17:00 10:30 – 17:00 neradni dan
Sarajevo Bistrik do broja 41 9:00 – 15:30 9:00 – 15:30 neradni dan
Sarajevo Trg Solidarnosti 37 8:00 -15:00 8:00 -15:00 neradni dan
Sarajevo Safeta Hadžića 107 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Safeta Zajke bb 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Sarajevo Trg grada Pratoa 10 9:00 – 18:00 9:00 – 16:00 neradni dan
Sarajevo Trg ZAVNOBIHa 17 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Ilidža Rustempašina 13 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Sarajevo Kurta Schorka 36 9:00 – 17:00 neradni dan neradni dan
Hrasnica Halid bega Hrasnice 8 9:00 – 17:00 neradni dan neradni dan
Otes Oteškog bataljona 53 8:30 – 15:00 8:30 – 15:00 neradni dan
Butmir Butmirska cesta 58 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Blažuj Mali Kiseljak 15 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Osjek Osik 105 8:00 – 14:45 8:00 – 14:45 neradni dan
Rakovica Rakovička cesta 362 8:00 – 14:45 8:00 – 14:45 neradni dan
Sokolović Kolonija Umihane Čuvidine bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Bačićko polje Hifzi Bjelavca 126 8:30 – 15:15 8:30 – 15:15 neradni dan
Hadžići Hadželi 116 8:30 – 15:30 8:30 – 15:30 neradni dan
Pazarić Bjelašnička 64 8:30 – 15:30 8:30 – 15:30 neradni dan
Tarčin Mrđana Đoke 56 8:30 – 15:30 8:30 – 15:30 neradni dan
Vogošća Jošanička 32 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Semizovac Nova cesta 15 8:00 – 14:45 8:00 – 14:45 neradni dan
Hotonj Hotonj bb 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Kobilja Glava Kobilja glava bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Ilijaš Bogumilska 4 8:30 – 15:30 8:30 – 15:30 neradni dan
Sarajevo Brezanksa bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
IŠ Avaz Džemala Bijedića 185 9:00 – 17:00 neradni dan neradni dan
IŠ Merkur Gradačačka bb 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 neradni dan
IŠ Mojmilo Olimijska 52 10:00 – 17:30 10:00 – 17:30 neradni dan
IŠ Avaz Toranj Tešanjska 24 A 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00 neradni dan
Donji Vakuf Ul. 14. septembra 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Bugojno Nugle II 8:00 – 19:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Gornji Vakuf Jović bb 8:00 – 15:30 8:00 – 15:00 neradni dan
Fojnica Doktora Raljevića bb 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Kaćuni Kaćuni bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Travnik Prnjavor 11 8:00 – 19:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Travnik 4 Bosanska 128 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 neradni dan
Turbe Bosanska bb 8:00 – 15:30 8:00 – 15:00 neradni dan
Novi Travnik Trg zlatnih ljiljana bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Mehurići Mehurići bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Dolac na Lašvi Dolac bb 8:00 – 11:30 8:00 – 11:30 neradni dan
Karaula Donja Krčevine Dom 7:00 – 14:00 7:00 – 14:00 neradni dan
Han Bila Han Bila bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Bihać Bosanka 3 7:00 – 19:00 7:30 – 15:30 neradni dan
Bihać Bosanskih kraljeva 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Bihać Ešrefa Kovačevića 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Bihać Carevačka brda 8:00 – 16:00 neradni dan neradni dan
Bihać Hasan-paše Predojevića 11 8:00 – 14:40 8:00 – 14:40 neradni dan
Vrsta Vrsta bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Kamenica Mrežnička 16 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Brekovica Brekovica bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Kulen Vakuf Trg žrtava Fašizma 12. juna 8:00 – 11:00 neradni dan neradni dan
Velika gata Patriotske live 4 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Izačić Izačić bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Pokoj Jablanska 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Ripač V korpusa 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Cazin Trg zlatnih ljiljana bb 7:00 – 17:00 7:30 -15:30 neradni dan
Gornja Koprivna Gornja koprivna bb 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 neradni dan
Stijena Stijena bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tržačka Raštela Tržačka Raštela 37 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Ćoralići Križ 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Pećigrad Pećigrad bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Ostrožac Ostrožac bb 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30 neradni dan
Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb 7:00 – 17:00 7:30 -15:30 neradni dan
Vrnograč Vrnograč bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Podzvizd Podzvizd bb 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 neradni dan
Todorovo Todorovo bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Šumatac Šumatac bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Mala Kladuša Mala kladuša bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zborište Zborište bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Bosanska Krupa Trg oslobođenja 1 7:00 – 17:00 7:30 -15:30 neradni dan
Jezerski Jezerski bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Varoška rijeka Varoška rijeka bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Otoka Čaršija bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Bužim 505. Viteške brigade 7:00 – 16:00 7:00 – 14:00 neradni dan
Bosanki Petrovac Bosanska 115 7:00 – 16:00 7:00 – 14:00 neradni dan
Krnjeuša Krnjeuša bb 7:00 – 11:00 7:00 – 11:00 neradni dan
Sanski Most Banjalučka 2 7:00 – 17:00 7:30 -15:30 neradni dan
Fajtovci Fajtovci bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Donji Kamengrad Donji Kamengrad 68 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Lušci Palanka Cvije Kukolja 1 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Ključ Kulina bana 11 7:00 – 16:00 7:00 – 14:00 neradni dan
Krasulje Krasulje bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Sanica Gornja Emira Vučkića bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Šturlić Šturlić bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Vrhpolje Vrhpolje bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Brijesnica Brijesnica -centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Klokotnica Centar bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Alije Izetbegovića 29 7:00 – 20:00 7:00 – 15.00 neradni dan
Tuzla Turalibegova TC Pasaž 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla A.Herljevića 10 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Rudarska 37 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Husinskih rudara 80 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla TC Omega 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Rate Dugonjića 1 B 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Franje Markovića 2 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Simin Han Oslobodilaca 1 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Gornja Tuzla A.Saračevića do br.119 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Šibošnica Osmana Smajića Seje 48 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Čelić Alije Izetbegovića 64 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Kalesija Žrtava genocida u Srebrenici bb 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tojšići Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Rainci Gornji MZ centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Živinice Trg Alije Izetbegovića 16 7:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Đurđevik Magistralni put bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Dubrave Gornje Centar bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Dubrave Donje Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Kladanj Patriotske lige1 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Stupari Centar bb 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Banovići Alije Dostovića 3 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Lukavac Kule bb 7:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Puračić Sarajevska bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Gračanica M.Vehabi.ef.Šemsekadića 28 7:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Orahovica Donja Mjesna zajednica 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Lukavica Dom kulture – MZ 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Miričina Mjesna zajednica 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Srebrenik Kulina bana bb 7:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tuzla Ismeta Mujezinovića 21 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Tinja Centar 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Duboku Potok Duboki potok 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Sapna 206. Viteške bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Teočak Krstac bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Brčko Bulevar mira 2 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Brka Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Gornji Rahić Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Gradačac H.K.Gradaščevića 23 (Maršala Tita bb) 7:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Bukinje 21.Aprila bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Maoča Maoča 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Husino Husinske partizanske čete 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Šatorovići Centar MZ 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Ljubače Centar – Dom Kulture 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Visoko Čaršijska 75 7:30 – 19:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Donje Moštre Donje Moštre 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Vareš Put mira 15, O-4 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Olovo H. K. Gradaščevića bb 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Breza Hasana Kjafije 6 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zenica Masarikova 46 7:00 – 20:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 7:00 – 20:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zenica I zeničke brigade 21 9:00 – 15:30 7:00 – 13:30 neradni dan
Zenica Derviša Imamovića 1 8:00 – 14:30 7:00 – 14:00 neradni dan
Zenica Dr. Ćire Truhelke 8b 8:00 – 14:30 7:00 – 13:30 neradni dan
Zenica Londža 83 8:00 – 20:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zenica Travnička cesta 36 8:00 – 15:00 8:00 – 14:00 neradni dan
Zenica Armije BiH 4 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Zenica Bistua Nova 233 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Nemila Patriotske lige 49 8:00 – 15:00 7:00 – 13:00 neradni dan
Zavidovići Patriotske lige bb 7:30 – 19:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Hajdarevići Hajdarevići 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Vozuća Vozuća bb 8:00 – 14:30 8:00 – 14:30 neradni dan
Begov Han Begov Han bb 8:00 – 14:30 7:00 – 14:00 neradni dan
Kakanj Alijer Izetbegovića 44 7:30 – 19:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Maglaj S. Omerovića Cara 8 7:30 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb 7:30 – 17:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Jelah Trg branilaca BiH bb 8:00 – 16:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Zeljezno polje Ravne bb 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Mostar Tekija bb 8:00 – 17:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Mostar Braće Fejića bb 8:00 – 20:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Mostar Maršala Tita bb 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Mostar Oneščukova bb 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Vrapčići Vrapčići bb 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 neradni dan
Blagaj Ulica Branilaca Bosne bb 7:30 – 14:30 7:30 – 14:30 neradni dan
Potoci Potoci bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Konjic Maršala Tita bb 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Čelebići Čelebići bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Buturović Polje Buturović Polje bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Jablanica Pere Bilića 54 8:00 – 18:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Goražde Ferida Dizdarevića 3 7:00 – 20:00 7:00 – 20:00 neradni dan
Ustikolina Omladinska bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Prača Himze Sablje 33 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00 neradni dan
Vitkovići Mesuda Bajića-Baje 1 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 neradni dan
Goražde 2 Maršala Tita 1 8:00 – 15:30 8:00 – 13:30 neradni dan
Mravinjac Mravinjac bb 8:00 – 15:00 8:00 – 15:00 neradni dan
Stari Vitez Branilaca Starog Viteza bb 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Olovo Careva Ćuprija 8:00 – 11:00 8:00 – 11:00 zadnje dvije subote u mjesecu neradni dan neradni dan
Mramor MZ Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Lipnica Proleterskih brigada do broja 45 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Poljice Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Duboštica Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan
Podorašje Centar 8:00 – 15:00 8:00 – 13:00 neradni dan