Transakcijski račun - ASA Banka
RAČUNI

Za uspješno poslovanje

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Pogodnosti

Račun za obavljanje transakcija unutrašnjeg platnog prometa, odnosno račun otvoren u KM za obavljanje registrovane djelatnosti.

KARAKTERISTIKE:

 • Brza procedura otvaranja računa,
 • polog gotovine na račun u KM valuti,
 • polog gotovine na račun u stranoj valuti/polog gotovine u EUR sa konverzijom u KM,
 • podizanje gotovine,
 • prijenos sredstava sa jednog računa na drugi račun,
 • naplata sa računa,
 • uplata na račun i isplata sa računa,
 • mogućnost odobravanja i korištenja dozvoljenog prekoračenja po računu.

Pogodnosti:

 • otvaranje računa bez naknade,
 • slanje izvoda e-mailom bez naknade,
 • izvršavanje svih primljenih naloga do visine pokrića na računima u toku radnog dana,
 • evidentiranje uplata na račun odmah po prijemu priliva i mogućnost raspolaganja sredstvima isti radni dan,
 • pologa pazara u svim organizacionim jedinicama Banke,
 • podizanje gotovine u svim organizacionim jedinicama Banke.

 

Klijent u Banci može otvoriti:

 • Transakcijski račun za redovno poslovanje
 • Transacijski račun organizacionog dijela
 • Transakcijski račun za posebne namjene
 • Transakcijski račun u stranoj valuti – devizni račun

Želite EBB?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.