GARANTNI FOND FBIH - ASA Banka

GARANTNI FOND FBIH

 • GARANTNI FOND FBIH

Razvojna banka Federacije BiH izdaje garancije Garancijskog fonda kao instrument obezbjeđenja 50% glavnice kredita koji ASA Banka d.d. Sarajevo  odobri svom klijentu. Na taj način omogućava se podrška finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća, izvozno orijentisanim privrednim društvima, velikim preduzećima, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te obrtnicima i ostalim samostalnim privrednim djelatnostima.

Osnovne karateristike:

 • Cilj programa je pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih preduzeća, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i očuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta
 • Garancija fonda izdaje se za 50% iznosa glavnice kredita 
 • Ukupan iznos garantovnih obaveza Fonda prema Klijentu ili grupi povezanih lica definisan po grupi korisnika garancije
 • Garancije fonda namijenjene su finansiranju tekuće likvidnosti, obrtnih sredstava i za investicije u stalna sredstva
 • Korisnici su pravna lica koji imaju sjedište u FBIH
 • Maksimalni rokovi definisani posebno za svaki pojedinačni program
 • Garancija Fonda se izdaje za kredite ugovorene u KM za klijente  koji na dan podnošenja zahtjeva su raspoređeni u nivo kreditnog rizika 1 ili 2
 • Korisnici plasmana treba da imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza
 • Definisane pojedinačno zabranjene namjene kreditnih sredstava, te obavezni uslovi za korisnike kredita

 

Garantni program za mikro, mala i srednja preduzeća 

Mikro subjekti male privrede: prosječno godišnje manje od 10 zaposlenih, godišnji promet i/ili godišnji bilans stanja ne prelazi 400.000,00 KM;

Mali subjekti male privrede: prosječno godišnje manje od 50 zaposlenih, godišnji promet i/ili godišnji bilans stanja ne prelazi 4.000.000,00 KM;

Srednji subjekti male privrede: prosječno godišnje manje od 250 zaposlenih, godišnji promet ne prelazi 40.000.000,00 KM i/ili godišnji bilans stanja ne prelazi 30.000.000,00 KM;

 • Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema Klijentu ili grupi povezanih lica ne može biti veći od 3.000.000,00 KM
 • Max garancija po jednom kreditnom zahtjevu 1.500.000,00 KM
 • Max rok izdavanja garancije:
  • 60 mjeseci – za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtna sredstva
  • 120 mjeseci – za finansiranje investicija
 • Grace period – do 18 mjeseci, samo za dugoročne kredite
 • Najmanje jedan zaposleni na neodređeno vrijeme
 • Mikro preduzeća – maksimalni iznos kredita do 250.000,00 KM
 • Mala preduzeća – maksimalni iznos kredita do 1.000.000,00 KM
 • Srednja preduzeća – maksimalni iznos kredita do 3.000.000,00 KM

 

Garantni program za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti

 • Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema Klijentu ili grupi povezanih lica ne može biti veći od 400.000,00 KM
 • Max garancija po jednom kreditnom zahtjevu 250.000,00 KM
 • Max rok izdavanja garancije:
  • 60 mjeseci – za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtna sredstva 
  • 120 mjeseci – za finansiranje investicija 
 • Max rokovi kredita:
  • Krediti za likividnost i obrtna sredstva do 60 mjeseci

(300.000,00 KM za likvidnost i do 400.000,00 KM za obrtna sredstva)

 • Krediti za  investicije do 120 mjeseci

(do 500.000,00 KM)

 • Kratkoročni krediti do 12 mjeseci 
 • Grace period – do 18 mjeseci, samo za dugoročne kredite

 

Garantni program za izvoznike

 • Korisnik može biti svako privredno društvo koje je ostvarilo najmanje 30% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne fin. Godine za koju su dostupni službeni godišnji izvještaji društva
 • Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema Klijentu ili grupi povezanih lica ne može biti veći od 5.000.000,00 KM
 • Garancija se izdaje za pojedinačni kredit za iznos 50% glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000,00 KM
 • Max rok izdavanja garancije:
  • 60 mjeseci – za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtna sredstva 
  • 120 mjeseci – za finansiranje investicija 
 • Max rokovi kredita:
  • Kredit za tekuća sredstva do 5 godina
  • Kredit za stalna sredstva do 10 godina
 • Grace period – do 12 mjeseci za kredit za tekuća sredstva, odnosno do 24 mjeseca za kredit za stalna sredstva

 

Garantni program za velika preduzeća

Preduzeća koja na dan sastavljanja finansijskih izvjšetaja ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uslova: prosječan broj zaposlenih u toku godine već od 250; prosječna vrijednost poslovne imoivne na kraju poslovne godine iznosi preko 4.000.000,00 KM i ukupan godišnji prihod iznosi preko 8.000.000,00 KM

 • Garancija se izdaje u iznosu od 50% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000,00 KM 
 • Ukupan iznos garantovanih obaveza fonda prema klijentu ili grupi povezanih lica ne može biti veći od 5.000.000,00 KM
 • Max rok izdavanja garancije:
  • 60 mjeseci – za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtna sredstva 
  • 120 mjeseci – za finansiranje investicija
 • Max rokovi kredita:
  • Kredit za tekuća sredstva do 5 godina
  • Kredit za stalna sredstva do 10 godina
 • Grace period – do 12 mjeseci za kredit za tekuća sredstva, odnosno do 24 mjeseca za kredit za stalna sredstva

 

Garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju

Korisnici su preduzeća i obrti iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge

 • Garancija se izdaje u iznosu od 50% iznosa glavnice kredita
 • Ukupan iznos garantovanih obaveza fonda prema klijentu ili grupi povezanih lica ne može biti veći od 5.000.000,00 KM
 • Max iznos garancije po jednom kreditnom zahtjevu je 3.000.000,00 KM
 • Max rok izdavanja garancije:
  • 60 mjeseci – za finansiranje tekuće likvidnosti i obrtna sredstva 
  • 120 mjeseci – za finansiranje investicija
 • Max rokovi kredita:
  • Kredit za likvidnost i obrtna sredstva do 60 mjeseci
  • Kredit za investicije do 120 mjeseci
  • Kratkoročni krediti do 12 mjeseci
 • Grace period – do 12 mjeseci za kredit za tekuća sredstva, odnosno do 24 mjeseca za kredit za stalna sredstva