Devizni račun - ASA Banka
Devizni račun

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Devizni račun

Devizni račun je poseban poslovni račun koji Banka otvara domaćem ili stranom fizičkom licu sa stalnim prebivalištem na teritoriji BiH.

Karakteristike

 • uplate redovnih mjesečnih primanja kao što su ino plaće, penzije, dodatne uplate (doznake u zemlji i iz inostranstva),
 • Uplate i podizanje gotovine, plaćanje i prenose u skladu sa propisima (U skladu sa zakonom o deviznom poslovanju),
 • Račun u EUR i ostalim valutama sa kursne liste

POGODNOSTI:

 • Obavljanje platnog prometa za domaća i starna fizička lica

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Otvaranje računa na ime punoljetnog lica državljanina BiH:

 • Zahtjev za otvaranjem računa 
 • Lična karta/Pasoš – kopija dokumenta; originalan dokument se prilaže na uvid
 • Prijavnica prebivališta
 • Dokument o izvorima (porijeklu) sredstava za planirane uplate na račun

 

Otvaranje računa na ime punoljetnog stranog fizičkog lica:

 • Pasoš – ovjerena kopija od strane nadležnog organa
 • Odobrenje boravka- ovjerena kopija od strane nadležnog organa
 • Izjava o ne postojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima,
 • Dokument o izvorima (porijeklu) sredstava za planirane uplate na račun

Trebate račun?

Postanite vlasnik računa u ASA Banci


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.