FATCA propisi - ASA Banka
ASA Banka

FATCA

FATCA Propisi

 
ASA Banka d.d. Sarajevo registrovana je kod Porezne uprave USA – IRS (Internal Revenue Service) sa FATCA statusom: „Participating Financial Institution not covered by an IGA“ i ima sljedeći broj (Global Intermediary Identification Number (GIIN)”: MI3TKC.99999.SL.070

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Zakon o poreznim obavezama po finansijskim računima izvan USA je američki propis koji je donesen 18.03.2010. godine, a koji je stupio na snagu 01.07.2014. godine.

ASA Banka d.d. Sarajevo preuzela je obavezu postupanja po Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) propisima USA. Obaveza podrazumijeva saradnju sa USA poreznim vlastima (IRS-Internal Revenue Service) i dostavljanje podataka o klijentima koji su potencijalni USA porezni obveznici, odnosno za koje postoje indicije za prepoznavanje FATCA statusa.

Propisi se primjenjuju na pravna i fizička lica kod zasnivanja i održavanja poslovnog odnosa sa ASA Banka d.d. Sarajevo, a ukoliko se utvrdi da pravno ili fizičko lice posjeduje FATCA indicije.

Za sve dodatne informacije koje su u vezi sa primjenom FATCA propisa u poslovanju ASA Banka d.d. Sarajevo, možete kontaktirati FATCA officira na email: