KARTICE

Kupovina sa zadovoljstvom uz VISA Classic karticu

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

VISA CLASSIC KREDITNA KARTICA

Uvijek na dohvat ruke

Visa Classic kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanje gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odgođenog plaćanja.
 

Karakteristike

  • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
  • Minimalni iznos mjesečne rate je 4% iskorištenog limita, uvećanog za pripadajuće kamate i naknade, koji se treba uplatiti do 20-og dana u kalendarskom mjesecu,
  • Na 1 godinu, uz mogućnost reizdavanja na 2 (dvije) godine po standardnoj proceduri za kartične proizvode,
  • KM valuta.

POGODNOSTI

  • Izvod – dostava mail-om bez naknade,
  • Izvod – dostava poštom bez naknade,
  • Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade.

Zainteresovani za karticu?

Svoju karticu možete dobiti tako što ćete unijeti tražene podatke, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.