VISA Classic kreditna kartica -ASA Banka VISA Classic kreditna kartica -
KARTICE

Kartica za ispunjenje svih Vaših želja!

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Kartica za ispunjenje svih Vaših želja!

Visa Classic kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanja gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odgođenog plaćanja.

 

KARAKTERISTIKE:

  • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
  • Troškove po kreditnoj kartici, u visini 5% od ukupnog duga po kartičnom računu, uvećan za eventualne kamate i naknade, plaćate sa odgodom od 20 dana,
  • Na 2 godine uz mogućnost reizdavanja,
  • U KM valuti.

POGODNOSTI

  • Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade
  • Kontrola troškova putem mjesečnog Izvoda koji se dostavlja mail-om bez naknade
  • Kontrola troškova putem mjesečnog Izvoda koji se dostavlja poštom bez naknade

Zainteresovani za karticu?

Svoju karticu možete dobiti tako što ćete unijeti tražene podatke, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.