VISA Classic kreditna kartica - ASA BankaASA Banka VISA Classic kreditna kartica - ASA Banka
KARTICE

Kartica za ispunjenje svih Vaših želja!

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Kartica za ispunjenje svih Vaših želja!

Visa Classic kreditna kartica je kartica koja se može koristiti za plaćanje roba i usluga ili podizanja gotovine do visine odobrenog limita/kredita, uz mogućnost odgođenog plaćanja.

 

KARAKTERISTIKE:

  • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
  • Troškove po kreditnoj kartici, u visini 5% od ukupnog duga po kartičnom računu, uvećan za eventualne kamate i naknade, plaćate sa odgodom od 20 dana,
  • Na 2 godine uz mogućnost reizdavanja,
  • U KM valuti.

POGODNOSTI

  • Kupovina roba i plaćanje usluga u zemlji i inostranstvu bez naknade
  • Kontrola troškova putem mjesečnog Izvoda koji se dostavlja mail-om bez naknade
  • Kontrola troškova putem mjesečnog Izvoda koji se dostavlja poštom bez naknade

Zainteresovani za karticu?

Svoju karticu možete dobiti tako što ćete unijeti tražene podatke, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.