PIKA kartica
SVUDA PLAĆA, JOŠ VIŠE VRAĆA!

Platna PIKA kartica

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dijelite na rate i skupljajte bodove. 

KARAKTERISTIKE:

Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),

Troškove po kreditnoj kartici, u visini 5% od ukupnog duga po kartičnom računu, uvećan za eventualne kamate i naknade, te dospjele rate, plaćate sa odgodom do 20.-tog u mjesecu

POGODNOSTI:

  • U jednoj kartici platna, kreditna i kartica za skupljanje bodova,
  • Odgoda plaćanja, podjela na rate kod partnera,
  • Skupljanje bodova.

Ukoliko ste izgubili karticu ili Vam je ista ukradena, potrebno je odmah izvršiti prijavu i blokadu kartice na broj telefona 0800 2 0070 (za pozive iz BiH -besplatna linija) ili pozivom iz inostranstva + 387 33 954 700.

Zainteresovani za karticu?

Svoju karticu možete dobiti tako što ćete unijeti tražene podatke, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom periodu.


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.