AKCIJA Oročenih depozita

Za snove vrijedi da se novac štedi!

Oroči svoju štednju u ASA Banci po fiksnoj kamatnoj stopi.

U nastavku akcijski uslovi oročenih depozita:

  • Valuta oročenja KM, EUR, USD i GBP uz naznaku da KM valuta se ugovara sa valutnom klauzulom u EUR.
  • Fiksna kamatna stopa
  • Bez automatske prolongacije uz slanje obavijesti o isteku depozita
  • Bez definisanja minimalnog iznosa
  • Bez naknade za vođenje avista računa, koji trenutno po važećoj Tarifi naknada za FL iznosi 3,99 KM mjesečno, na koji se vrši pripis kamate

Valuta oročenja KM i EUR

PERIOD OTPLATE KAMATNA STOPA VRSTA KAMATNE STOPE
13 mjeseci 2,00% fiksna kamatna stopa
25 mjeseci 2,25% fiksna kamatna stopa
37 mjeseci 2,50% fiksna kamatna stopa
48 mjeseci i preko 2,75% fiksna kamatna stopa

Valuta oročenja USD i GBP

ROK OROČENJA KAMATNA STOPA VRSTA KAMATNE STOPE
13 mjeseci 1,75% fiksna kamatna stopa
25 mjeseci 2,00% fiksna kamatna stopa

*EKS je jednak NKS

Akcija nenamjenskih oročenih depozita traje do 31.05.2024. godine.

Reprezentativni primjeri su prezentovani u nastavku.

Iznos uloga Valuta Period oročenja Nominalna fiksna kamatna stopa/EKS(%) Iznos kamate
1.000 KM 13 mjeseci 2,00% 21,39
5.000 KM 25 mjeseci 2,25% 231,65
10.000 KM 37 mjeseci 2,50% 761,38

 

Iznos uloga u drugoj valuti Valuta Period oročenja Nominalna kamatna stopa/EKS(%) Iznos kamate
1.000 USD 13 mjeseci 1,75% 18,73

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.