Zahtjev za izmjenu podataka - ASA Banka
ASA BANKA

Zahtjev za izmjenu podataka

Zahtjev

    Putem mail-a

    U poslovnici

    Saglasnost klijenta o promjeni podataka: Pritiskom na dugme „POTVRDI“ dajete saglasnost ASA Banka d.d. Sarajevo da može izvršiti promjenu podataka u svom core sistemu i potvrđujete ispravnost datih podataka. ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhu odabranog zahtjeva, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima.