Nenamjenski kredit za korisnike penzije/mirovine - ASA Banka

Nenamjenski kredit za korisnike penzije/mirovine

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Karakteristike

 • Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (Korisnici MIO/PIO ili INO penzije) do 75 godina starosti u momentu otplate kredita. Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (penzija)
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  Do 35.000 KM „Mlađi“ penzioneri (max. 67 godina starosti u momentu otplate kredita)
  Do 20.000 KM Penzioneri (max. 75 godina starosti u momentu otplate kredita => zbir roka otplate kredita i godina starosti klijenta u rasponu preko 67 – 75 godina)
 • Rok otplate:
  Do 10 godine
 • Vrsta kamatne stope:
  Fiksna kamatna stopa do 5 godina
  Promjenjiva kamatna stopa preko 5 godina vezana za 12M EURIBOR.
 • EKS: 10,44%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 7,99% za redovne klijente, na maksimalan iznos kredita 35.000,00 KM i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak mjenica, trošak ovjere dokumentacije, trošak povlačenja CRK-a i trošak polise osiguranja (Paket osiguranje) u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata:U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.
Nenamjenskin kredit za korisnike penzije/mirovine Kamatne stope
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa Od 5,99% do 7,49%
Od 3-5 godina / Fiksna kamatna stopa Od 6,49% do 7,89%
Od 5-10 godina / Promjenjiva kamatna stopa Od 6,99% do 8,39%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa sa rokom otplate 5 godina

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.