Namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja - ASA Banka

Namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Kontinuirano obrazovanje i razvoj vještina je od iznimne važnosti za vaš lični i profesionalni razvoj. 

Želimo vam olakšati put prema ostvarenju akademskih i karijernih ciljeva pružajući pristupačne i prilagodljive opcije finansiranja.

Predstavljamo vam namjenski kredit za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja kako biste lakše donijeli odluku o svojoj budućnosti.

Neka vaše obrazovanje postane prioritet, a ostvarenje profesionalnih ambicija stvarnost!

U nastavku saznajte više o uslovima kreditiranja.

IZNOS KREDITA I PERIOD OTPLATE:

  • Maksimalan iznos kredita 20.000,00 KM
  • Maksimalan rok otplate kredita do 60 mjeseci
  • Naknada za obradu kredita 1,00% od iznosa kredita, bez definisanja minimalnog iznosa
  • Naknada za vođenje kreditne partije 3,00 KM

Visina kamatne stope NKS (%):

  • 3,99% za klijente Banke
  • 4,09% za neklijente Banke

VRSTA KAMATNE STOPE: 

  • Fiksna za cijeli period otplate kredita

VALUTNA KLAUZULA: 

Namjenski krediti se ugovaraju „bez valutne klauzule“ 

REALIZACIJA KREDITA:

Na osnovu predračuna/fakture obrazovne ustanove, Banka sredstva uplaćuje direktno na račun firme koja vrši stručno osposobljavanje.

 

KLIJENTI BANKE
Reprezentativni primjer anuiteta
FIKSNA KAMATNA STOPA
VISINA KAMATNE STOPE: 3.99%
IZNOS KREDITA Do 1 godine Do 2 godine Do 3 godine Do 4 godine Do 5 godina
5,000.00 KM 428.90 220.25 150.74 116.01 95.20
10,000.00 KM 854.80 437.50 298.48 229.02 187.40
15,000.00 KM 1,280.71 654.75 446.21 342.03 279.59
20,000.00 KM 1,706.61 872.00 593.95 455.04 371.79

NKS: 3,99% (EKS 4,95%)

EKS izračunat na iznos od 20.000.00 KM na period otplate kredita od 60 mjeseci uz pripadajuće troškove: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditne partije, ovjera dokumentacije, troškovi mjenica i troškovi povlačenja CRK-a.

 

NEKLIJENTI BANKE
Reprezentativni primjer anuiteta
FIKSNA KAMATNA STOPA
VISINA KAMATNE STOPE: 4,09
IZNOS KREDITA Do 1 godine Do 2 godine Do 3 godine Do 4 godine Do 5 godina
5,000.00 KM 429,14 220,48 150,96 116,24 95,43
10,000.00 KM 855,27 437,95 298,93 229,48 187.85
15,000.00 KM 1.281,41 655,42 446,89 342,71 280,28
20,000.00 KM 1,707.54 872,91 594,86 455,95 372,71

NKS: 4,09% (EKS 5,06%)

EKS izračunat na iznos od 20.000.00 KM na period otplate kredita od 60 mjeseci uz pripadajuće troškove: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditne partije, ovjera dokumentacije, troškovi mjenica i troškovi povlačenja CRK-a.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.