DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI

Kad je najpotrebnije

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Krediti po mjeri

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  Do 50.000 KM, bez minimalnog iznosa
 • Rok otplate:
  Od 1 do 10 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Fiksna kamatna stopa do 3 godine
  Admistrativno promjenjiva kamatna stopa
 • EKS: 11,20%
  EKS izračunat na nominalnu kamatnu stopu 8,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica, troškovi ovjere dokumentacije, troškovi police osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće.
 • Zatezna kamata: 14%

 

Nenamjenski dugoročni kredit Kamatne stope
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa od 6,99% do 7,99%
Od 3-6 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 7,49% do 8,99%
Od 6-10 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 7,99% do 9,49%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa do 3 godine,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.