DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI

Kad je najpotrebnije

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Krediti po mjeri

 

Karakteristike

  • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata),
  • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

  • Iznos kredita:
    Do 50.000 KM, bez minimalnog iznosa
  • Rok otplate:
    Od 1 do 10 godina
  • Vrsta kamatne stope:
    Fiksna kamatna stopa do 3 godine
    Admistrativno promjenjiva kamatna stopa
  • EKS: 10,50%
    EKS izračunata na nominalnu kamatnu stopu za segment Redovni klijenti od 8,99%, na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS (naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak jedne mjenice, troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
  • Zatezna kamata: 14%

 

Nenamjenski dugoročni kredit Kamatne stope
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa od 6,99% do 7,99%
Od 3-6 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 7,49% do 8,99%
Od 6-10 godina / Administrativno promjenjiva kamatna stopa od 7,99% do 9,49%

POGODNOSTI

  • Fiksna kamatna stopa do 3 godine,
  • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.