Dugoročni nenamjenski krediti - ASA Banka
DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI

Kad je najpotrebnije

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Krediti po mjeri

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita:
  Do 50.000 KM, bez minimalnog iznosa
 • Rok otplate:
  Od 1 do 10 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Fiksna kamatna stopa do  5  godina
  Promjenjiva kamatna stopa preko 5  godina vezana za 12M EURIBOR.
 • EKS:  8,86%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 7,09% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak mjenica, trošak polise osiguranja (Paket osiguranje) u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata:
  U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima.

 

Nenamjenski dugoročni kredit Kamatne stope
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa Od 3,79% do 4,79%
Od 3-5 godina / Fiksna kamatna stopa od 4,69% do 5,69%
Od 5-10 godina / Promjenjiva kamatna stopa od 5,59% do 7,49%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa do 5 godina,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.