Dugoročni nenamjenski krediti - ASA BankaASA Banka Dugoročni nenamjenski krediti - ASA Banka
DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI

Kad je najpotrebnije

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Dugoročni nenamjenski krediti

Krediti po mjeri

 

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata),
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

 

 • Iznos kredita:
  Do 50.000 KM, bez minimalnog iznosa
 • Rok otplate:
  Od 1 do 10 godina
 • Vrsta kamatne stope:
  Fiksna kamatna stopa do 3 godine
  Promjenjiva kamatna stopa preko 3 godine
 • EKS: 7,62%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 5,99% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak mjenica, trošak polise osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće, trošak ovjere dokumentacije
 • Zatezna kamata: 14%

 

Nenamjenski dugoročni kredit Kamatne stope
Do 3 godine / Fiksna kamatna stopa Od 3,49% do 5,49%
Od 3-5 godina / Promjenjiva kamatna stopa od 3,99% do 6,49%
Od 5-10 godina / Promjenjiva kamatna stopa od 4,49% do 6,99%

POGODNOSTI

 • Fiksna kamatna stopa do 3 godine,
 • Bez posebnih preduslova.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.