Krediti za energetsku efikasnost – „Zeleni krediti“ - ASA Banka

KREDITI ZA ENERGETSKU EFIKASNOST – „ZELENI KREDITI“

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Kredit za kupovinu opreme za energetsku efikasnosti koji se isplaćuje na račun Prodavca opreme – Hifa-oil d.o.o.

Karakteristike

 • Kreditno sposobni klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata, penzija),
 • Potrebna je Faktura/Predračun. Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prema dostavljenom Predračunu uz eventualni dodatni dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita (tekući) otvoren u Banci.
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.
 • Iznos kredita: Od 3.000 KM  do 50.000 KM.
 • Rok otplate: Od 13 mj do 120 mj
 • Vrsta kamatne stope: Kamatna stopa za kredite je promjenjiva vezana za 12M EURIBOR.
 • EKS: 6,20%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 5,49% za redovne klijente,maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za obradu kredita, trošak mjenica i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata: U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

 

Kredit za energetsku efikasnost Kamatna stopa
Kamatna stopa od 13-60 mjeseci 4,99% fiksno
Kamatna stopa od 61-120 mjeseci 5,49% promjenjiva vezana za 12M EURIBOR

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.