Nenamjenski kredit za zaposlene na određeno vrijeme

Nenamjenski kredit za klijente zaposlene na određeno vrijeme

ZAINTERESOVANI ZA USLUGU

Karakteristike

 • Klijenti sa redovnim mjesečnim primanjima (plata) zaposleni na određeno vrijeme, a koji su kod predmetnog poslodavca (u momentu podnošenja zahtjeva za kredit)  zaposleni minimalno 12 mjeseci
 • Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita
 • Iznos kredita:
  Do 5.000 KM, bez minimalnog iznosa
 • Rok otplate:
  Do 2 godine
 • Vrsta kamatne stope:
  Promjenjiva kamatna stopa vezana za 12M EURIBOR
 • EKS: 16,60%
  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na nominalnu kamatnu stopu 9,49% za redovne klijente, maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, trošak mjenica, trošak polise osiguranja (Paket osiguranje) u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće i trošak ovjere dokumentacije.
 • Zatezna kamata: U skladu sa važećom Odlukom Banke o kamatnim stopama u poslovanju sa fizičkim licima

 

Nenamjenski dugoročni kredit Kamatne stope
Do 2 godine / Promjenjiva kamatna stopa Od 8,49% do 9,99%

POGODNOSTI

 • Promjenjiva kamatna stopa vezana za 12M EURIBOR
 • Posljednja rata po kreditu treba da dospijeva mjesec dana prije isteka ugovora o radu.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


  ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „POŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.