AKCIJA nenamjenski / zamjenski krediti - ASA Banka

Akcija nenamjenski/zamjenski kredit

Karakteristike

  • Maksimalan iznos kredita do 50.000,00 KM
  • Rok otplate kredita do 120 mjeseci 
  • Naknada za obradu kredita 0,50% od iznosa kredita
PREGLED KAMATNIH STOPA I MJESEČNIH ANUITETA
PERIOD OTPLATE KAMATNA STOPA
Do 1 godine 2,99%
Do 3 godine 3,99%
Do 5 godina 4,49%
Do 7 godina 4,79%
Do 10 godina 4,99%
  • Fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita
  • Bez praćenja namjene utroška sredstava
FIKSNA KAMATNA STOPA
VISINA KAMATNE STOPE 2,99% 3,99% 4,49% 4,79% 4,99%
IZNOS KREDITA Do 1 godine Do 3 godine Do 5 godina Do 7 godina Do 10 godina
5.000,00 KM 427,54 151,72 97,35 74,35 57,19
10.000,00 KM 851,09 299,45 190,69 144,69 110,38
25.000,00 KM 2.121,72 742,62 470,73 355,73 269,95
30.000,00 KM 2.545,27 890,34 560,08 426,07 323,14
35.000,00 KM 2.968,81 1.038,07 657,43 496,42 376,33
50.000,00 KM 4.239,45 1.481,24 933,47 707,45 535,9

 

NKS: 4,99% (EKS 7,27%)

*EKS izračunat na iznos od 50.000,00 KM na period otplate od 120 mjeseci uz pripadajuće troškove: naknada za obradu kredita, naknada za vođenje kreditnog računa, naknada za premiju osiguranja, troškovi VIP paketa, ovjera dokumentacije, trošak mjenica i troškovi povlačenja CRK-a.

 

PREUZMITE INFORMACIONI LIST.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
KM
Rok otplate
mjeseci
Godišnja kamatna stopa
%
Mjesečni anuitet
KM

Želite kredit?

Unesite Vaše kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti.


    ASA Banka d.d. Sarajevo se obavezuje da će Vaše lične podatke koristiti isključivo za potrebe direktne komunikacije, a vezano za proizvode i usluge u ponudi Banke, te da iste neće prodati ili ustupiti trećim licima. Pritiskom na tipku „ŠALJI“ dajete saglasnost ASA Banci za kontaktiranje u skladu sa unesenim podacima.